Privacy statement

Veiligheid en Privacy
We houden je privégegevens privé!
Punteronline.nl doet er alles aan om jou privégegevens ook echt privé te houden.
Wanneer je bij ons iets bestelt wil je natuurlijk niet dat pottenkijkers er met jou persoonsgegevens vandoor gaan. En daar heb je ook gelijk in.
We hebben je gegevens wel nodig wanneer je iets besteld hebt natuurlijk. Welke gegevens, hoe lang we ze bewaren en wat je rechten zijn kan je hieronder lezen.

Contactgegevens
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Privacyverklaring, of mocht je inzage willen hebben in de gegevens zoals die bij ons geregistreerd staan, dan vragen wij je contact op te nemen middels onderstaande contactgegevens.
Naam: Keeda Trading
Webshop: Punteronline.nl
Vestigingsadres:
Doddegrasweg 20
1313 AZ Almere

bezoekadres:
Kromme Spieringweg 216
2141 BR Vijfhuizen (alleen op afspraak)

Contactpersoon voor privacy zaken
Kees Dame  

Telefoonnummer:
+ 31 (0) 6 50479299
+31 (0) 36 2601555
E-mailadres: info@punteronline.nl
KvK-nummer: 56322.275
Btw-identificatienummer:NL 001211372 B40


Over de gegevensverwerking
Hieronder kan je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar we deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij werken je persoonsgegevens doordat je gebruik maak van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Voor en achternaam: deze verwerken wij wanneer een contactformulier wordt ingevuld. Voor deze verwerking is toestemming vereist. Die kan je ons geven alvorens het formulier wordt verzonden. Deze gegevens bewaren wij in Outlook zolang dat nodig is tijdens de communicatie. Na deze periode zullen deze gegevens worden verwijderd en zullen die dus ook niet op een later moment gebruikt worden om je alsnog een aanbieding te doen.
Emailadres: deze verwerken wij op dezelfde manier als de voor en achternaam wanneer je een contactformulier invult. Daarnaast verwerken wij jouw e-mailadres wanneer je ons toestemming geeft om die aan onze mailinglijst toe te voegen. Je e-mailadres wordt dan alleen gebruikt voor de nieuwsbrief en wordt alleen in die lijst opgeslagen. Je e-mailadres wordt voor onbepaalde tijd bewaard, totdat jij zelf besluit je van de nieuwsbrief af te melden.
Telefoonnummer: voor deze verwerking is toestemming vereist. Die kan je ons geven alvorens het formulier wordt verzonden. Deze gegevens bewaren wij in Outlook zolang dat nodig is tijdens de communicatie. Na deze periode zullen deze gegevens worden verwijderd en zullen die dus ook niet op een later moment gebruikt worden om je alsnog een aanbieding te doen.
NAW-gegevens: de verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de uitvoering van de belastingwet  te kunnen voldoen. Deze gegevens zullen volgens de wet 7 jaar bewaard worden.
IPadres: we slaan je bezoekgedrag en informatie op die de webbrowser meestuurt om te bepalen op welke wijze onze website gebruikt wordt.
Wij zullen jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Webwinkel software
Onze webshop is ontwikkeld met software van CCV Shop. Je persoonsgegevens die je ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCV Shop heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. CCV Shop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. CCV Shop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jou gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en /of opgeslagen.

Webhosting
QDC internet service. Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van QDC internet service. QDC internet service verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jou gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. QDC internet service heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. QDC internet service is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven via CCP Shop Mailingtool. CCP Shop Mailingtool zal jou naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jou persoonsgegevens worden door CCP Shop Mailingtool beveiligd opgeslagen. CCP Shop Mailingtool maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. CCP Shop Mailingtool behoudt zich het recht voor om jou gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MULTISAFEPAY, PAYPAL en SISOW deze verwerken je naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals jou bankrekening- of creditcardnummer. MULTISAFEPAY, PAYPAL en SISOW hebben een passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. MULTISAFEPAY, PAYPAL en SISOW behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MULTISAFEPAY, PAYPAL en SISOW dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MULTISAFEPAY, PAYPAL en SISOW bewaren jou gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Wanneer je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw gegevens met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek (PostNL, DHL en GLS)
Wanneer je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket ook te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Cargo - United voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met Cargo - United delen. Maar ook je telefoonnummer en e-mail adres verstrekken wij. Cargo - United gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Hierbij stelt zij onderaannemers beschikbaar (zoals PostNL en DHL) aan wie zij deze gegevens ook verstrekt.
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jou pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jou naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt GLS jou gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van CCV Shop. Wij delen jou naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van CCV Shop. Wij delen jou naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jou persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. CCV Shop is tot geheimhouding verplicht en zal jou gegevens vertrouwelijk behandelen. CCV Shop gebruikt jou persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Beveiliging en bewaren van jouw gegevens
Om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Zo zorgen wij dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens. Ook zorgen we ervoor dat de toegang tot jouw gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Jouw gegevens worden (door ons) niet langer dan noodzakelijk bewaard. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Bijvoorbeeld de gegevens in jouw account; wanneer je ons verzoekt jouw gegevens te verwijderen zullen we jouw account op onze website verwijderen. Jouw persoonlijke informatie zoals NAW gegevens blijven echter 7 jaar bewaard in onze administratie, doordat de wet ons dit verplicht. Na deze 7 jaar worden die gegevens wel verwijderd.
Om er zeker van te zijn dat we alles goed in orde hebben, hebben wij de volgende maatregelen genomen (zichtbaar en onzichtbaar) om jouw persoonlijke gegevens te beveiligen:
Beveiligingssoftware zoals een virusscanner, firewall en intrusion detection;
TLS (voorheen SSL), waarmee wij jouw gegevens versturen via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je herkennen door het “https” voorvoegsel in je url en het hangslotje in de adresbalk;

Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken jou gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jou verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jou gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Punteronline op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jou gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jou gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jou gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jou klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jou (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jou klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jou opdracht hebben vervaardigd.

Je rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jou gegevens enkel naar jou bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt jij in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jou persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jou verzoek. Als jou verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jou verzoek. Als jou verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jou persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jou verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jou verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jou persoonsgegevens door of in opdracht van Punteronline.nl. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jou bezwaar. Is jou bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jou gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.

Cookies
Voor een optimale werking van onze website maken we gebruik van Cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze functionele, analytische en tracking cookies dienen het belang van pure, technische functionaliteit. Met deze cookies zorgen we er voor dat:
De site naar behoren werkt, bijvoorbeeld dat bepaalde zaken juist worden weergegeven;
Dat je voorkeursinstellingen kunt gebruiken, bijvoorbeeld hoe producten worden weergegeven of welke taal je de website wilt zien;

We je surfgedrag (op onze website) kunnen bijhouden, zodat we een beter inzicht hebben in hoe de website beter ontwikkeld kan worden.

We plaatsen ook functionele en analytische cookies die van mindere technische aard zijn. Deze cookies zijn veel minder van belang en zorgen ervoor dat:
We je kunnen blijven interesseren voor onze producten wanneer je aan het surfen bent op andere websites;
We meer inzage krijgen over welke producten je interessant vindt en hoe we daarop kunnen richten;

Je vaker gerichte advertenties ziet van producten die je bekeken hebt, dan advertenties van producten waar je niets mee hebt.

Zodra je onze webwinkel(s) en website(s) voor de eerste keer gebruikt informeren we je middels een melding op de website dat we deze cookies gebruiken. Omdat onze website afhankelijk van deze cookies is en we geen selectie aan “cookie-smaakjes” bieden, vragen we je toestemming ervoor middels instemming door gebruik. Dit betekent dat je instemt met het plaatsen van cookies als je de site blijft gebruiken.
Afmelden van deze cookies is heel eenvoudig, je browser is zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Ook eerder opgeslagen informatie kun je eenvoudig verwijderen. Een handleiding daarvoor is te vinden op https://www.cookiesuitschakelen.nl/..

Wijzigingen in het privacy beleid
Deze Privacyverklaring kan door ons van tijd tot tijd gewijzigd worden. Nieuwe inzichten of wijzigende regelgeving kunnen hier bijvoorbeeld de aanzet toe zijn. Wijzigingen zullen wij altijd op onze website publiceren. Jouw gegevens gebruiken wij echter nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden deze verklaring op geregelde basis te raadplegen, zodat je altijd van deze wijzigingen op de hoogte bent.

DOCUMENT TYPE: VOORWAARDEN
AUTEUR: PUNTERONLINE
DATUM: 16-03-2019
STATUS: DEFINITIEF
VERSIE:          1.1